آیا می توان ایمپلنت دندان و عمل بینی را همزمان اجرا نمود؟

ایمپلنت دندان و عمل بینی هر دو از فرایندهای درمانی می باشند که حاصل از انجام جراحی های سنگین برای بدن انسان می باشند و اجرای همزمان آنها خطرناک است. گاهی برای بیماران این سوال پیش می آید که ابتدا باید ایمپلنت دندان را  انجام داد یا عمل بینی را؟ در انتخاب بین ترمیم دندان …

بیشتر بخوانید