آب نمک بعد از ایمپلنت

استفاده از محلول آب و نمک یکی از روش های درمانی مفید پس از انجام عمل ایمپلنت دندان می باشد که نتایج ایده آلی را در بر دارد.

ادامه مطلب