اگر پیچ ایمپلنت بیفتد چه اتفاقی می افتد؟

شل شدن و  افتادن پیچ ایمپلنت به عنوان عامل اصلی شکست ایمپلنت پس از ناسازگاری ایمپلنت دندانی با استخوان فک شناخته شده است. به همین دلیل، انتخاب اجزای پروتز مناسب، پیچ های ایمپلنت و اباتمنت برای حفظ ایمپلنت و افزایش میزان موفقیت آن بسیار مهم است. افتادن پیچ ایمپلنت بسیار نادر است و به ندرت …

ادامه مطلب