ایمپلنت دندان و ام آر آی

تطابق ایمپلنت دندان و ام آر آی به عوامل گوناگونی وابسته است یکی از این عوامل نوع فلز به کار رفته می باشد که بهتر است زیست سازگار باشد جایگذاری دندان از بین رفته به وسیله روش ایمپلنت می تواند برای بیماران تداعی کننده ی زندگی راحت و بدون نگرانی گذشته آنها باشد. در این …

بیشتر بخوانید